Nota prawna

Zarząd

Dipl. oec. Peter Wunderle 
Dipl.-Ing. Klaus Wunderle 

Numer rejestru handlowego

Amtsgericht Ulm HRB 500274

Numer identyfikacyjny VAT
DE 811345117 


Addres
TELENOT ELECTRONIC GMBH 
Wiesentalstraße 60 
73434 Aalen
GERMANY


Phone +49 7361 946-0

Fax +49 7361 946-440

info@funk-im-forst.de



Wszystkie zamieszczone w tym serwisie grafiki, teksty i dane techniczne są zgodne ze stanem produktów w chwili publikacji. Prawo do późniejszych zmian zastrzeżone.Nie odpowiadamy za pomyłki lub szkody wynikające pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z tego serwisu. Za hiperłącza zewnętrzne odpowiadają wyłącznie administratorzy stron, do których hiperłącza te odsyłają. W chwili zamieszczenia w niniejszym serwisie wszystkie hiperłącze zostały sprawdzone.