Disclaimer

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych [TMG] odpowiadamy za treści własne zamieszczane na tych stronach na mocy ogólnych przepisów prawnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o mediach elektronicznych [TMG] jako usługodawca nie mamy jednak obowiązku monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji obcego pochodzenia ani badania okoliczności wskazujących na działanie niezgodne z prawem.


Powyższe nie dotyczy obowiązku usuwania informacji lub blokowania możliwości ich użycia na mocy ogólnych przepisów prawnych. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosimy jednak dopiero od momentu uzyskania informacji o jednoznacznym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania stosownej informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.Odpowiedzialność za hiperłącza

W naszej ofercie zamieszczone są hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich i treści, na które nie mamy wpływu. W związku z tym nie odpowiadamy za treści obcego pochodzenia.Za treści na stronach, do których przekierowują hiperłącza, odpowiadają dostawcy lub operatorzy tych stron.Strony, do których przekierowują hiperłącza, zweryfikowano pod kątem zgodności z prawem w chwili zamieszczenia tych hiperłączy. W chwili zamieszczenia hiperłączy nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem.

Nie możemy jednak stale monitorować treści na stronach, do których przekierowują hiperłącza, bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa.W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa hiperłącza takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.Prawa autorskie

Treści i utwory na niniejszych stronach udostępnione przez administratorów witryny podlegają przepisom niemieckiej ustawy o prawie autorskim. Ich powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w dowolnej formie w sposób inny niż określony przepisami ustawy o prawie autorskim wymaga uzyskania pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie oraz kopiowanie treści z niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych.

Jeżeli autorem treści zamieszczonych w niniejszej witrynie nie jest administrator, należy przestrzegać praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. Treści autorstwa podmiotów trzecich są odpowiednio oznaczone. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim prosimy o przekazanie nam stosownej informacji. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.Źródło:  https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html